Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych, informujemy, że w dniach 12-25 marca 2020 r.  zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowacze w naszej szkole. Uczniowie nie przychodzą do szkoły i pozostają pod opieka rodziców lub opiekunów prawnych. Dodatkowe informacje dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.gov.pl

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, prosimy młodzież o pozostanie w domu, niekorzystanie ze środków transportu publicznego, przemieszczanie się tylko w wyjątkowych sytuacjach. Czas wolny od zajęć dydaktycznych prosimy wykorzystać na naukę własną w domu i utrwalanie materiału.      Na dzień dzisiejszy, terminy egzaminów zewnętrznych pozostają bez zmian.

Informujemy również, że w dniach 12-13 marca (czwartek i piątek) mogą Państwo przyprowadzić dzieci do szkoły, ale zajęcia lekcyjne się nie odbędą.

Wszelkie nowe komunikaty związane z działalnością szkoły przekazywane będą za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Prosimy także o śledzenie szkolnej witryny internetowej.