Komunikat w sprawie wydłużenia terminu zdalnego nauczania oraz terminu egzaminu maturalnego i ósmoklasisty

            Dyrekcja ZSO nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostało przedłużone zdalne nauczanie w szkołach i placówkach oświatowych do dnia 24 maja 2020 r.

           Informujemy również, że Egzaminy maturalne odbędą się w dniach od 8 do 29 czerwca 2020 r., natomiast Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2020r.