Komunikat Dyrektora Szkoły

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

      W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że po feriach tj. od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. oddział przedszkolny i klasy 1-3 szkoły podstawowej będą odbywały naukę tradycyjnie, w trybie stacjonarnym. W klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz liceum zajęcia będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, zgodnie ze znowelizowanym planem zajęć. Wszystkich uczniów proszę o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

   Przypominam również, że wtorek 19 stycznia 2021r., Święto Jordanu, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

   Mam nadzieję, że najbliższe miesiące drugiego semestru nauki, choć pełne niepewności, będą czasem zdrowym, spokojnym, przynoszącym satysfakcję ze zdobywania wiedzy i bogatym w sukcesy szkolne.

Dyrektor Szkoły – Piotr Pipka