KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Drodzy uczniowie, Rodzice, Szanowni Pedagodzy.

       Działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się w całości funkcjonowanie III LO im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu.

      Od poniedziałku 19 października 2020 r. zajęcia w klasach III Liceum Ogólnokształcącego będą prowadzone zdalnie       z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

     Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 będą uczyć się stacjonarnie w szkole zgodnie z planem zajęć.                              Pragnę przypomnieć, że od 19 października 2020 r. został wprowadzony zaktualizowany plan zajęć. Proszę o zapoznanie się ze zmianami, które zostały zamieszczone w elektronicznym dzienniku lekcyjnym.

Sytuacja epidemiczna jest bardzo dynamiczna. Proszę na bieżąco śledzić informacje na e-dzienniku oraz na stronie internetowej szkoły.

Piotr Pipka – dyrektor szkoły.