KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Tym samym, do 29 listopada br. zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz klas I-III LO. Oddział przedszkolny będzie funkcjonował bez zmian.

Sytuacja epidemiczna jest bardzo dynamiczna, zatem proszę śledzić informacje na e-dzienniku oraz na stronie internetowej szkoły.

Wicedyrektor – Joanna Baran