Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie kształcenia na odległość

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

      W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.10.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od poniedziałku  26 października 2020 r. uczniowie klas      IV-VIII Szkoły Podstawowej Nr 17 przechodzą na naukę zdalną. Zajęcia będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams oraz metod i technik kształcenia na odległość.

   Nowe zasady funkcjonowania szkół będą obowiązywały do niedzieli 8 listopada 2020r. Wszystkie lekcje będą odbywały się według planu. Natomiast oddział przedszkolny i klasy I-III szkoły podstawowej będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

   Sytuacja epidemiczna jest bardzo dynamiczna. Proszę na bieżąco śledzić informacje na e-dzienniku oraz na stronie internetowej szkoły.

Joanna Baran – wicedyrektor szkoły