Komunikat Dyrektora Szkoły

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 27 stycznia 2022r. do dnia 27 lutego 2022r. zajęcia dla klas 5-8 szkoły podstawowej i wszystkich klas liceum, będą odbywać się w systemie zdalnym, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Klasy 1- 4 szkoły podstawowej oraz oddział przedszkolny w naszej szkole pracują bez zmian, w trybie stacjonarnym.

Jednocześnie przypominam o terminie ferii zimowych tj. 14 – 27 lutego 2022 r. 

 

Dyrektor Szkoły – Piotr Pipka