Komunikat Dyrektora Szkoły

              Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r., ze względu na utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności i konieczność zatrzymania pandemii, przedłużone zostaje czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, od dnia 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r.

          Opieka zapewniona będzie wyłącznie dzieciom, których rodzice wykonują zawód medyczny oraz realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, w tym służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych. Rodziców dzieci wymagających tej formy opieki, prosimy o złożenie wniosku do Dyrekcji Szkoły.

Dyrektor Szkoły – Piotr Pipka