Komunikat Dyrektora Szkoły

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego.

     Informuję, że od 27 marca do 11 kwietnia 2021r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r., zajęcia w oddziale przedszkolnym zostają zawieszone. Opieka zapewniona będzie wyłącznie dzieciom, których rodzice wykonują działalność leczniczą oraz realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, w tym służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych. Rodziców dzieci wymagających tej formy opieki, prosimy o złożenie wniosku do Dyrekcji Szkoły.

Dyrektor Szkoły – Piotr Pipka