Komunikat o przesunięciu terminu zawieszenia zajęć

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN, termin zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych, zostaje wydłużony do dnia 10 kwietnia 2020r.