Kalendarz rekrutacji  do III Liceum Ogólnokształcącego im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu na rok szkolny  2021/2022

Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1  Złożenie wniosku wraz z dokumentami  do III LO 17.05.2021 – 21.06.2021 03.08 -05.08.2021
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczeń o innych osiągnięciach 25.06.2021 – 14.07.2021
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22.07.2021 16.08.2021
5 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego  Od 23.07.2021 – 30.07.2021 r. Od 17.08.2021 -20.08.2021
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 02.08.2021 r. 23.08.2021 r.