„Nie bądź obojętny…” – Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

JEDENASTE PRZYKAZANIE: NIE BĄDŹ OBOJĘTNY…

< Marian Turski , 27 stycznia 2020 r. Uroczystości 75-lecia wyzwolenia Auschwitz >

W dniach 2 stycznia – 22 lutego 2020 roku na Podkarpaciu, po raz dwunasty odbywają się obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, w które to czynnie włączyła się nasza szkoła. Dokładną datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia tj. dzień wyzwolenia obozu Auschwitz – Birkenau w 1945 roku, którego 75. rocznicę obchodzimy w tym roku. W Przemyślu, Dzień Pamięci, zainaugurowało spotkanie przy tablicy upamiętniającej ofiary getta żydowskiego znajdującej się przy ul. Kopernika 14, w którym uczestniczył Pan Dyrektor Piotr Pipka, klasy 1LO i 7SP wraz z Pocztem Sztandarowym naszej szkoły. Po złożeniu kwiatów i wspólnej modlitwie, uczestnicy spotkania, udali się do naszej szkoły, która w dniu dzisiejszym, była gospodarzem przemyskich obchodów Dnia Pamięci. Głównym organizatorem i koordynatorem spotkania z ramienia szkoły była pani Maria Ficak. W spotkaniu wzięli udział wyjątkowi goście, m.in. Yehoshua Ellis Rabin pomocniczy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych Małgorzata Majka-Onyszkiewicz, reprezentujący Prezydenta Miasta Przemyśla Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Janusz Łukasiewicz, współorganizator Obchodów Dnia Pamięci w Przemyślu Domicela Klima, inspektor Wydziału Edukacji UM w Przemyślu Paweł Bugera, a także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w organizację obchodów m.in. Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego.

     Głównymi bohaterami spotkania, byli ocaleni z Holokaustu, Renata Frenkel i Jeffrey Cymbler, mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych, którzy dali nam żywą lekcję historii, dzieląc się swoimi przeżyciami i rodzinnymi wspomnieniami. Młodzież ‘Szaszkewiczówki” wraz z przybyłymi gośćmi, miała okazję zadać pytania i wysłuchać nieznanych dotąd historii potomków przemyskich Żydów. Pani Renata Frenkel opowiedziała historię ocalenia siebie i swojej rodziny, którą poznała po latach z ust swoich najbliższych. Podczas rozmowy, nie zabrakło wspomnień z powojennego Przemyśla, gdzie do 1960 roku mieszkała pani Renata. Historię ocalenia swojej rodziny opowiedział również Jeffrey Cymbler, potomek ocalałych z ludobójstwa przemyskich Żydów. Jego mama przeżyła prawie dwa lata w ukryciu w gospodarstwie w Woli Lackiej, skąd rodzina uciekła w listopadzie 1942 roku. Następnie, głos zabrał Rabin Yehoshua Ellis, przedstawiając zarys historyczny ówczesnych wydarzeń w odniesieniu do obecnej sytuacji na świecie.

Jak zaznaczył Pan Dyrektor w swoim przemówieniu, spotkanie miało wyjątkowy charakter przez obecność na jednej sali przedstawicieli trzech narodów, żydowskiego, ukraińskiego i polskiego. Była ona świadectwem zrozumienia wspólnych idei, wielokulturowości naszego miasta, otwartości i szacunku do drugiego człowieka.

Zwieńczeniem dzisiejszego spotkania oraz podziękowaniem za obecność, która poza niezapomnianą lekcją historii, ukazała urok naszego wspólnego wielobarwnego miasta, były odczytane przez panią Marię Ficak, słowa Noblistki Olgi Tokarczuk, wypowiedziane podczas ubiegłorocznej wizyty w Ukraińskim Domu Narodowym w Przemyślu: Przemyśl jest jak piękna, wielobarwna chusta, której urok można dostrzec tylko wtedy, gdy trzyma ją rozpostartą jednocześnie wiele rąk”.