Informacja dot. zdalnego trybu nauki

          Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 2022r. zajęcia dla wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum, będą odbywać się w systemie zdalnym, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Oddział przedszkolny w naszej szkole pracuje bez zmian, w trybie stacjonarnym.

Dyrektor Szkoły – Piotr Pipka