Informacja dla Rodziców uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020r. przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.
W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi „COVID-19” oraz prosimy rodziców uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych w szkole, o wypełnienie oświadczenia i ankiety. Dokumenty te, należy przedłożyć u wychowawcy klasy przed rozpoczęciem zajęć.

Oświadczenie dla rodziców

ankieta_epidemiologiczna__-2

Informacje-dot.-COVID-19