HARMONOGRAM NAUKI W TRYBIE HYBRYDOWYM

HARMONOGRAM NAUKI W TRYBIE HYBRYDOWYM

DLA KLAS 4-8 SP ORAZ LO W DNIACH 17- 28 maja 2021r.

Zajęcia lekcyjne w formie tradycyjnej w szkole będą odbywać się według następującego planu:

17.05

18.05

19.05

20.05

21.05

Klasa

4+7+8

Klasa 1LO+2LOp

Klasa 5+6

Klasa 2LOg

Klasa

4+7+8

Klasa 1LO+2LOp

Klasa 5+6

Klasa 2LOg

Klasa

4+7+8

Klasa 1LO+2LOp

24.05

25.06

26.05

27.05

28.05

Klasa 5+6

Klasa 2LOg

Klasa

4+7

Klasa 1LO+2LOp

Klasa 5+6

Klasa 2Log

Klasa

4+7

Klasa 1LO+2LOp

Klasa 5+6

Klasa 2LOg

Klasy, które w danym dniu nie mają zajęć w szkole, uczą się zdalnie z wykorzystaniem Platformy Teams.

Jednocześnie przypominamy, iż w dniach 25 – 27 maja 2021r. odbędzie się Egzamin Ósmoklasisty.

25 .05.2021r. – j. polski

26. 05.2021r. – matematyka

27. 05.2021r. – j. obcy