Gratulacje dla ósmoklasistów!

        9 lipca 2021 roku tegoroczni absolwenci szkół podstawowych uzyskali zaświadczenia o wynikach majowego Egzaminu Ósmoklasisty, zdawanego z trzech przedmiotów tj. język polski, matematyka i język obcy nowożytny.

      Wyniki egzaminu naszych absolwentów, pokazują, iż uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami egzaminacyjnymi, mimo utrudnionych warunków przygotowań spowodowanych panującą pandemią. Poniżej przedstawiamy średnie procentowe wyniki naszej szkoły na tle wyników krajowych i powiatowych.

                                     wynik klasy              kraj               powiat

j.polski                         66%                     60 %             62%

matematyka                 60 %                     47 %             49 %

 j. angielski                     71%                      66%               71%

 j. niemiecki                    61%                      49%                59 %

 

Składamy gratulacje uczniom i Rodzicom oraz dziękujemy nauczycielom za wytężoną pracę.