Egzamin Ósmoklasisty 2021

Informujemy,

 że w dniach 25 – 27 maja 2021 r. tj. wtorek, środa, czwartek

odbędzie się Egzamin Ósmoklasisty według następującego harmonogramu:


25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 9:00 – język polski, czas trwania 120 min.

26 maja 2021  r. (środa)–godz. 9:00 – matematyka, czas trwania 100 min.

27 maja 2021 r. (czwartek)–godz. 9:00 – język angielski lub język niemiecki, czas trwania 90 min.

Uczniów klasy 8SP, zapraszamy każdego dnia na godz. 8.15 przed aulę szkolną.

Przypominamy o konieczności posiadania dokumentu (legitymacja szkolna, dowód lub paszport) oraz długopisu z czarnym wkładem. W środę, na części matematycznej, uczniowie mogą posiadać linijkę. Wszystkich uczniów obowiązuje szkolny strój galowy.

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków sanitarnych,  czekając na wejście do auli,  zdający zachowują
odpowiedni odstęp oraz mają zakryte usta i nos.
Maseczki do zakrywania ust i nosa oraz ewentualnie przyłbice zdający
zapewniają sobie we własnym zakresie.