Egzamin gimnazjalny

  

Przypominamy, że w dniu jutrzejszym, tj. 10 kwietnia 2019 r. (środa) odbędzie się Egzamin Gimnazjalny w zakresie przedmiotów humanistycznych (historia, wos) oraz języka polskiego.

W kolejnych dniach egzamin odbywa się według następującego harmonogramu:

11 kwietnia 2019r. (czwartek) – część przyrodniczo-matematyczna

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00

z zakresu matematyki – godz. 11.00

12 kwietnia 2019r. (piątek) – język obcy nowożytny

na poziomie podstawowym – godz. 9.00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11.00

Uczniów klasy 3G, zapraszamy każdego dnia na godz. 8.15 przed aulę szkolną.

Przypominamy o konieczności posiadania dokumentu oraz długopisu z czarnym wkładem. Na części matematycznej uczniowie mogą posiadać linijkę. Wszystkich obowiązuje strój galowy.

Życzymy powodzenia.