Alert

W związku z rozpoczęciem prac związanych z budową węzła ciepłowniczego na posesji I Liceum
Ogólnokształcącego (część podwórka I LO w bezpośrednim sąsiedztwie z naszą szkołą) przejście do
ulicy Słowackiego nie będzie czynne. Proszę do szkoły wchodzić wyłącznie od ulicy Smolki. Po
zakończeniu prac ziemnych przejście ponownie zostanie udostępnione w godzinach porannych i popołudniowych.