Ogólnopolska Olimpiada 'Olimpus’

         15 listopada 2021r. uczniowie klas 7 SP oraz 8 SP wzięli udział w Olimpiadzie Ogólnopolskiej 'Olimpus’ z j. angielskiego w sesji jesiennej. Do Olimpiady przystąpiło 12 uczniów.
Olimpiada sprawdza wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstu pisanego, komunikacji, słownictwa, gramatyki i wiadomości związanych z wiedzą o krajach anglojęzycznych. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów. Ciekawe pytania, interesujące teksty sprawiają, że uczeń z przyjemnością rozwiązuje zadania, jednocześnie sprawdzając swoją wiedzę i umiejętności językowe oraz poszerzając słownictwo.