Akcja Sprzątanie Świata

      

 

  Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W dniu 17 września, uczniowie klasy 8 wraz z wychowawcą p. Małgorzatą Chaszczyn, posprzątali najbliższe okolice szkoły oraz ulicę Smolki. Klasa 6 razem z p. Marią Ficak zajęła się porządkowaniem ulicy Rakoczego oraz terenu byłego cmentarza, który mieścił się przy tej ulicy.

Szanujmy Naszą Ziemię – nie mamy innej.

« z 3 »