HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

w ZSO nr 2 im. M. Szaszkewicza w Przemyślu

Dyrekcja ZSO nr 2 serdecznie zaprasza Uczniów, Rodziców i Nauczycieli na uroczystość zakończenia roku szkolnego, która odbędzie się według następującego harmonogramu:

  1. Godz. 8.00 – Św. Liturgia w Archikatedrze greckokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela w Przemyślu;
  2. Godz. 9.45 – uroczystość dla klas 1-3 SP oraz oddziału przedszkolnego na sali gimnastycznej;
  3. Godz. 9.45 – uroczystość wręczenia świadectw, dyplomów i nagród w auli szkolnej dla klas 4-6 SP;
  4. Godz. 10.30 – uroczystość dla klas LO w auli szkolnej;
  5. Godz. 11.00 – uroczystość dla klas 7 i 8 w auli szkolnej.

   Po części oficjalnej, zapraszamy na spotkanie z wychowawcami klas w salach lekcyjnych. Uprzejmie przypominamy o obowiązku zachowania reżimu sanitarnego oraz zasłonieniu ust i nosa.

Dyrekcja Szkoły