75-та Річниця смерті митрополита Андрея

75-та Річниця смерті митрополита Андрея

3 листопада у неділю після Св. Літургії в катедральному Соборі учні шашкевичівки вшанували митрополита Андрея Шептицького в 75-ту річницю смерти. Молодь перших класів Ліцею читала спомини людей які розповідали про митрополита Андрея. Іванка Шумада учениця 6 класу заспівала пісню «Два кольори». На завершення учні заспівали пісню «Пільгрим». Програму підготовив у співпраці з п. Марією Фіцак о. Павло Шади.

75-ta Rocznica śmierci metropolity Andreja

3 listopada w niedzielę po Liturgii Świętej w katedrze uczniowie 'Szaszkewiczówki’ przypomnieli postać metropolity Andreja Szeptyckiego w 75-tą rocznicę Jego śmierci. Młodzież pierwszych klas Liceum czytała wspomnienia ludzi dla których metropolita odegrał w życiu szczególną rolę. Iwanka Szumada uczennica 6 klasy zaśpiewała pieśń „ Dwa kolory”. Na zakończenie wszyscy uczniowie zaśpiewali pieśń „Pilhrym”. Scenariusz przygotował we współpracy z p. Marią Ficak ks. Paweł Szady.