Komunikat o przesunięciu terminu zawieszenia zajęć oraz egzaminów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, do 26 kwietnia 2020 r. zostaje przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym. W tym okresie nauka w naszej szkole będzie odbywała się zdalnie. Proszę na bieżąco śledzić komunikaty i informacje zamieszczane na stronach dziennika elektronicznego www.uonetplus.vulcan.net.pl/przemysl oraz platformie MICROSOFT TEAMS.

Jednocześnie informujemy, że Egzamin ósmoklasisty i Egzaminy maturalne będą przeprowadzone w nowych terminach, które zostaną ustalone później.