Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

  Screenshot_112         W piątek 12 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się ceremonia pasowania na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz przyjęcie do grona społeczności szkolnej uczniów klasy pierwszej Liceum. To wydarzenie wzbudziło wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Pierwszoklasiści w strojach galowych z przejęciem recytowali tekst ślubowania a następnie, najmłodsi uczestniczy święta, zostali pasowani na ucznia przez Pana Dyrektora Piotra Pipkę symbolicznym ołówkiem.

Screenshot_122

Po oficjalnej części uroczystości, wszyscy pierwszoklasiści zaprezentowali montaż słowno-muzyczny dedykowany nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zakończenie święta, Pan Dyrektor Szkoły podziękował serdecznie wszystkim nauczycielom za oddanie i trud włożony w pracę a uczniom życzył wielu sukcesów w edukacji szkolnej. 

Z tej też okazji, w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyła się uroczysta ceremonia, podczas której,  nagrodę Prezydenta Miasta Przemyśla za szczególne osiągnięcia  w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej otrzymała Pani Eugenia Fesnak. Za rzetelność i oddanie serdecznie Pani dziękujemy, gratulujemy nagrody i życzymy sil do dalszej pracy dla dobra wychowanków.