Wykaz podręczników do liceum na rok szkolny 2023/2024

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA LICEUM NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Przedmiot Klasa Tytuł podręcznika Nr dopuszczenia
Język polski 1 LO „Sztuka wyrazu” K.Budna, B.Kapela-Bagińska, J.Manthey, J.Zaporowicz, T. Zieliński cz.1 i 2, wyd. GWO

cz.1 „Starożytność – Średniowiecze”, cz.2 „Renesans – Oświecenie”

1022/1/2019 oraz 1022/2/2019
2 LO „Sztuka wyrazu” A.Regiewicz, C.Ratajczak, E.Prylińska, T.Zieliński, B.Kapela-Bagińska, cz.1 „Romantyzm” i cz.2 „ Pozytywizm”, wyd. GWO 1022/3/2020

1022/4/2020

3 LO „Sztuka wyrazu” A.Regiewicz, C.Ratajczak, E.Prylińska, D.Dąbrowska, wyd. GWO

Cz.1 „Młoda Polska”,cz.2 „Dwudziestolecie Międzywojenne, czasy wojny”

1022/5/2020

1022/6/2022

 

 

4LO „Sztuka wyrazu. Współczesność.” D. Dąbrowska, E. Prylińska, C. Ratajczak, A. Regiewicz 1022/7/2022
Język mniejszości – ukraiński 1 – 4 LO

 

„Do dżereł” Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego z języka ukraińskiego dla kl. III LO, W. Sobol, wyd. WSiP

„Chrestomatia” Wybór tekstów z literatury ukraińskiej dla kl. III LO, B. Huk, wyd. WSiP

Biblioteka szkolna
Język niemiecki 1 LO „ Trends 2” A. Życka , E. Kościelniak-Walewska, A. Christian Koerber, wyd. Nowa Era (podręcznik + ćwiczenia) 940/2/2019
2 LO  „Trends 3” A. Życka , E. Kościelniak-Walewska, A. Christian Koerber, A2, wyd. Nowa Era (podręcznik + ćwiczenia) 940/3/2020
3LO „ Welttour Deutsch 4” Sylwia Mróz-Dwornikowska, wyd. Nowa Era

(podręcznik + ćwiczenia)

957/935 /4/2021 
4 LO  „Podręcznik z repetytorium dla szkół ponadpodstawowych do języka niemieckiego” S. Mróz-Dwornikowska, A. Życka, K. Szachowska, wyd. Nowa Era 1138/2022
Język angielski 1 LO ‘Password Reset A2+/B1’

wyd. Macmillan

Autorzy: Marta Rosińska, Lynda Edwards

954/1/2019
2 LO ‘Password Reset B1+’

wyd. Macmillan

Autorzy: Marta Rosińska, Lynda Edwards

954/2/2019
3 LO ‘Password Reset B2’

wyd. Macmillan

Autorzy: Marta Rosińska, Lynda Edwards, Gregory J. Manin

954/1/2019

 

4LO „Repetytorium maturalne” poziom podstawowy,Sosnowska Joanna Chandler Dominika Juszko Atena Robert Hastings Jones , wyd. Pearson 887/2017
Matematyka 1LO/podstawa „Matematyka 1. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

„Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres podstawowy. Klasa 1”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

 

979/1/2019
1LO/rozszerzenie „Matematyka 1. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

„Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres rozszerzony. Klasa 1”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

 

979/1/2019
2 LO/podstawa „Matematyka 2. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda

„Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2.” Zakres podstawowy. Klasa 1”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

 

972/2/2020
2 LO/rozszerzenie Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony. M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, wyd.PAZDRO„Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres rozszerzony. Klasa 2”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

 

972/2/2020
3 LO/podstawa „Matematyka 3. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

„Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres podstawowy. Klasa 3”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

972/3/2021

 

 

 

 

3LO/rozszerzenie Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3. Zakres rozszerzony. M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, wyd.PAZDRO

„Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres rozszerzony. Klasa 3”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

 

979/3/2021

 

4LO/podstawa Podręcznik do liceów i techników. Klasa 4. Zakres podstawowy. M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, wyd.PAZDRO

„Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres podstawowy. Klasa 4”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

 

972/4/2022
4LO/rozszerzenie Podręcznik do liceów i techników. Klasa 4. Zakres rozszerzony. M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, wyd.PAZDRO

„Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres rozszerzony. Klasa 3”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

 

979/4/2022
Historia

 

1 LO Poznać przeszłość 1. Zakres podstawowy. Nowa Podstawa. Wyd: Nowa Era

Autorzy: Marcin Pawlak, Adam Szweda

1150/1/2022
2 LO Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Autorzy: Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska 1021/2/2020
2LO/rozszerzenie Zrozumieć przeszłość 1. Zakres rozszerzony. R. Kulesza, K. Kowalewski, wyd. Nowa Era

Zrozumieć przeszłość 2. Zakres rozszerzony. P. Klint, wyd. Nowa Era

1019/1/2019

 

 

1019/2/2020

3LO „ Poznać przeszłość 3. Zakres podstawowy. Autorzy: Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska, wyd. Nowa Era 1021/3/2021
4LO „Poznać przeszłość 4. Zakres podstawowy. Autorzy: A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow, S. Roszak, wyd. Nowa Era 1021/4/2022
Historia i teraźniejszość 1LO „Historia i teraźniejszość 1” A. Cisek, I. Modzelewska-Rysak, L. Rysak, wyd. WSiP 1155/1/2022
2LO „Historia i teraźniejszość 2” A. Cisek, I. Modzelewska-Rysak, L. Rysak, wyd. WSiP W trakcie procedury
Historia Ukrainy 2LO i 3LO „Історія України” Івано-Франківськ, Просвіта,  А. Лотоцький

(do pobrania z biblioteki szkolnej)

„Історія України” O. Галій, Київ, K.I.C.

Biblioteka szkolna
Biologia 1 LO/podstawa+

rozszerzenie

 

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Autor: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski, wyd. Nowa Era

1010/1/2019
2 LO/podstawa + rozszerzenie Biologia na czasie 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.
Autor: M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski
1010/2/2020
3LO/podstawowy „Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. A. Helmin, J. Holeczek, wyd. Nowa Era 1006/2/2020
3LO/rozszerzenie „Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. S.Krawczyk, J. Holeczek, W. Zamachowski, F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, wyd. Nowa Era 1010/3/2021
Podstawy przedsiębiorczości 2 LO

 

„Podstawy przedsiębiorczości 1. Zakres podstawowy”, J.Korba, Z. Smutek, wyd. OPERON 1018/1/2019

 

 

3LO „Podstawy przedsiębiorczości 2. Zakres podstawowy”, J.Korba, Z. Smutek, wyd. OPERON 1018/2/2020
Biznes i zarządzanie  

1LO

„Krok w biznes i zarządzanie 1”

Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy – Szkoła ponadpodstawowa

Autorzy: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Poziom podstawowy

Wydawca Nowa Era

1193/1/2023
Geografia 1 LO Oblicza geografii 1 zakres podstawowy – wyd. Nowa Era, autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski 983/1/2019
2 LO Oblicza geografii 2 zakres podstawowy – wyd. Nowa Era, autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski, 983/1/2019
3LO

Oblicza geografii 3

„Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda, wyd. Nowa Era

983/3/2021 
Chemia 1LO/podstawa To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy , R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd. Nowa Era 994/1/2019
1LO/rozszerzenie To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony , M.Litwin, Sz.Styka-Wlazło, J. Szymońska, wyd. Nowa Era 991/1/2019
2 LO/podstawa To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy (kontynuacja), R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd. Nowa Era

To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, A. Mrzigod, J. Mrzigod, R. Hassa, wyd. Nowa Era

994/1/2019

 

994/2/2020

3 LO/podstawa To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy (kontynuacja), R.Hassa, A. Mrzigod, J.Mrzigod, wyd. Nowa Era 994/2/2020
3LO/rozszerzenie To jest chemia. Część 1.  Chemia ogólna i nieorganizcna.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony (kontynuacja). M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska, wyd. Nowa Era

To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. M.Litwin, Sz.Styka-Wlazło, J. Szymońska, wyd. Nowa Era

991/1/2019

 

991/2/2020

 

Fizyka

1 LO Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

M. Braun, W. Śliwa wyd. Nowa Era

1001/1/2019
2 LO Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era 1001/2/2020
3LO Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era 1001/3/2021
Edukacja dla bezpieczeństwa 1LO Żyję i działam bezpiecznie -Jarosław Słoma (Nowa Era) 960/2019
Informatyka 1LO Informatyka. Zakres podstawowy. wyd. WSiP, W. Jochemczyk, K. Olędzka W trakcie procedury dopuszczenia
Informatyka 2 LO Informatyka. Zakres podstawowy. wyd. WSiP
Informatyka 3 LO Informatyka na czasie 3. Zakres podstawowy. wyd. Nowa Era, J.Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J.S. Wierzbicki 990/3/2021
Muzyka 1LO „Podręcznik do muzyki kl.1LO i Technikum”. Wyd.pedagogiczne OPERON, M.Rygowska, Z. Szałko 1090/2019