Potrzebna Krew

Przekazujemy informację od Podkarpackiego Kuratora Oświaty p. Małgorzaty Rauch.

        W związku ze zwiększoną liczbą chorych na Covid-19, nastąpiło znaczące obniżenie frekwencji honorowych dawców krwi w całej Polsce. Celem zabezpieczenia chorych z naszego województwa w niezastąpiony lek jakim jest krew, zwracam się z pilną prośba do wszystkich nauczycieli o wsparcie w pozyskanie honorowych dawców krwi spośród młodzieży szkolnej, zwłaszcza pełnoletniej. Tylko powszechność i dostępność informacji w temacie leczniczego działania krwi jest w stanie przekonać osoby zdrowe aby zechciały zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz Terenowych Oddziałów celem oddania krwi.

Proszę się bezpośrednio kontaktować z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie lub Terenowymi Oddziałami.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Rauch
Podkarpacki Kurator Oświaty

 

 POTRZEBNA_KREW_wszystkie_grupy