ZASADY REKRUTACJI:

ПРАВИЛА НАБОРУ:

  1. Основними критеріями набору є:
  2. результати іспиту восьмикласника,
  3. оцінки за обов’язкові освітні заняття, зазначені у свідоцтві про закінчення початкової школи.

 

  1. Набір здійснюється наступним чином:

– електронно (інформація на веб-сайті школи – закладка: НАБІР) для учнів, які закінчують школи у Польщі;

– традиційно для учнів з України (кваліфікаційна співбесіда)

 


ZASADY REKRUTACJI:

  • Podstawowym kryterium rekrutacyjnym są:
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
  •  oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

  1. Rekrutacja odbywa się w sposób:

– elektroniczny (informacja na stronie szkoły – zakładka: REKRUTACJA) dla uczniów kończących szkoły w Polsce;

– tradycyjny dla uczniów z Ukrainy (rozmowa kwalifikacyjna)