Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszej uczennicy

       19 grudnia 2017 r. 224 najzdolniejszych uczniów z województwa podkarpackiego otrzymało Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Nagrody te przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole. Wśród nagrodzonych stypendystów jest również uczennica naszej szkoły – Anna Demchenko z klasy drugiej liceum, która w roku szkolnym 2016/2017 uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole 5,32 i zachowanie wzorowe. W obecności Pana Dyrektora Piotra Pipki i wszystkich zgromadzonych w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, naszej uczennicy stypendium wręczyła Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

        Serdecznie gratulujemy Ani nagrody, życzymy dalszych sukcesów i mamy nadzieję, że otrzymanie tak prestiżowego stypendium będzie zachętą do dalszej pracy.