Razem jest łatwiej!!!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu przeprowadził w naszej szkole program profilaktyczny oparty na skutecznych strategiach oddziaływań profilaktycznych oraz profilaktyce rówieśniczej.
Programem objęto uczniów klas IV , V , VI SP. Zajęcia odbyły się w dniu 31.X.2013r na sali gimnastycznej, nad całością czuwał pedagog szkolny.
Forma przekazu była jasna, dynamiczna trwająca około 60 – 90 minut. Młodzi liderzy przedstawiali swoje pasje , talenty, nietypowe umiejętności min. triki z zakresu piłki nożnej, koszykówki, gry na instrumentach, talenty wokalne, hip hop i inne. Celem tej części prezentacji było wzbudzenie u dzieci, pewnego rodzaju zaciekawienia, żywiołowych reakcji, nawet zachwytu nad umiejętnościami prezentujących Liderów. Następnie Liderzy opowiadając o swoich zainteresowaniach, zdolnościach celowo wchodzili w świat wartości.
Dzieląc się swoimi doświadczeniami mówili prostym , autentycznym językiem o wartościach, którymi próbują żyć, często wbrew temu, co ogólnie obowiązuje. Mówili o sytuacjach, w których udało się być asertywnym, wyjść zwycięsko z propozycji mających związek z uzależnieniami.
Działania z zakresu profilaktyki rówieśniczej, gdzie widzi się jako przykład rówieśnika, dają bardziej korzystne efekty niż wielość słów wypowiedzianych przez dorosłych.

Anna Kaczmar – pedagog szkolny