Święto Szkoły

   Początek listopada to wyjątkowy czas dla społeczności naszej szkoły za sprawą rocznicy urodzin Patrona Szkoły – wielkiego ukraińskiego poety, duchownego i patrioty – księdza Markiana Szaszkewicza.

   Tegoroczne święto, obchodzone 3 listopada 2017r. rozpoczęliśmy poświęceniem sali katechetycznej i nadaniem jej imienia duchownego, wykładowcy i męczennika chrześcijańskiegobłogosławionego Ivana Ziatyka. Następnie, Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice, uczniowie i zaproszeni goście zgromadzili się na Liturgii Świętej w Greckokatolickim Soborze Archikatedralnym, której przewodniczył i homilię wygłosił Abp Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski.

     Część oficjalna uroczystości miała miejsce w Centrum Kulturalny w Przemyślu, które było współorganizatorem naszego święta. Sala widowiskowa zgromadziła znamienitych gości. W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas: czcigodni duchowni z Abp Eugeniuszem Popowiczem na czele, Wasyl Pawluk Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie wraz z małżonką, Zastępca Wojewody Podkarpackiego Piotr Pilch, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski, Ihor Hajduk Zastępca Kuratora Oświaty we Lwowie, Marek Kondziołka Kierownik Oddziału Rozwoju Edukacji Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Naczelnik Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu Piotr Worosz, Walentyna Czerneha Naczelnik Wydziału Oświaty w Mościskach,  Elżbieta Tarnawska Kierownik Wydziału Edukacji w Przemyślu, Anna Chilczuk Inspektor Wydziału Edukacji w Przemyślu, Teresa Teterycz Dyrektor Średniej Szkoły nr 3 w Mościskach, Kierownik Konsulatu Ukrainy w Przemyślu Iryna Hapii, Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury Janusz CzarskiZbigniew Hamielec Dyrektor PCEN w Przemyślu, Halina Wiśniewska Dyrektor PPP w Przemyślu, Halina Ukarma Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Przemyślu, liczna grupa dyrektorów przemyskich szkół podstawowych wraz z uczniami, pracownicy szkoły, absolwenci oraz cała społeczność ZSO Nr 2.                                                              

Podczas uroczystości, Dyrektor Szkoły Piotr Pipka nawiązał do wartości, które cenił ks. Markian Szaszkewicz, a które dziś, uczniowie szkoły jego imienia, powinni pielęgnować. Z ust przedstawicieli placówek państwowych i oświatowych padły słowa uznania i podziękowania dla Pana Dyrektora, Grona Pedagogicznego i młodzieży przemyskiej Szaszkewicziwki za budowanie i kształtowanie dobrych relacji w środowisku lokalnym w poszanowaniu swojej tradycji, języka ojczystego i korzeni.

     Zgodnie ze zwyczajem, w czasie Święta Szkoły, wręczono nagrody i stypendia Funduszu Stypendialnego im. Jarosławy Popowskiej dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2016/2017. Pan Dyrektor Szkoły Piotr Pipka wręczył stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce, sukcesy sportowe oraz nagrody za działalność artystyczną i społeczną. Tego roku w zaszczytnym gronie znaleźli się: Anita Szydło, Teodor Ficak, Justyna Romaniec, Roksana Ficak, Olga Stabiszewska i Mikołaj Pipka. Po części oficjalnej nadszedł czas na program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod kierownictwem p. Ireny Spolskiej- Moklak, p. Oksany Kachnycz, p. Ulany Bodnar i p. Marii Ficak. Gromkimi brawami nagradzane były również występy zespołu tanecznego ‘Arkan’, zespołu instrumentów ludowych 'Wesołe Bandurki’ i 'Sopiłka’ oraz grup wokalnychKrajka i ‘Dobryj czas’. Tegoroczną uroczystość uświetniły również występy zespołu ‘Koralik‘ działającego przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu.

 Zwieńczeniem naszego świątecznego dnia była zabawa szkolna przygotowana przez Rodziców uczniów z każdego etapu nauczania, za którą Radzie Rodziców i wszystkim Rodzicom serdecznie dziękujemy.