Świetlica szkolna

Świetlica szkolna pełni znaczącą rolę w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły. Jest to ważna forma pomocy dziecku i rodzinie. Istota tej pomocy, rozumianej jako polityka społeczna państwa.

Świetlica zapewnia dzieciom bezpieczeństwo przez stałą obecność wychowawcy. Świetlica organizuje warunki do odrabiania lekcji oraz kompetentną pomoc w odrabianiu zadań domowych. Codzienne zajęcia świetlicowe to m.in. zabawy dydaktyczne i twórcze oraz ćwiczenia służące utrwalaniu i poszerzaniu wiedzy.

Galeria Świetlicy Szkolnej

Dokumenty Świetlicy Szkolnej

Link do Grupy – Facebook