SPECYFIKA SZKOŁY im. M. Szaszkewicza 

СПЕЦИФІКА ШКОЛИ ім. М. Шашкевича

– місце з давніми традиціями та досвідом ефективного навчання та виховання.

– найважливішими особливостями школи є: виховання українських традицій, доброзичлива, сімейна атмосфера, безпека, індивідуальний підхід до кожного учня, розвиток талантів, пропаганда цінностей.

– навчання дітей та молоді національної меншини і як державна школа – можливість навчання для всіх учнів.

– власний шкільний церемоніал.

– календар шкільних свят, багатий на широкий спектр різноманітних заходів, конкурсів та зустрічей, у тому числі Свято Патрона  школи, Кутя, конкурс українознавства „Вікторина”, декламаторський конкурс ім. Уляни Кравченко , Фестиваль пісні ім. Ярослави Поповської, конкурс з шашок у групі продовженого дня,  заключний концерт, на якому презентуються мистецькі досягнення школи, учнівської ради, а також конкурси з мов та інші предметні конкурси.

– екскурсії, програми та проекти.

– поїздки художніх та  спортивних колективів, що діють у школі.

 

 


SPECYFIKA SZKOŁY im. M. Szaszkewicza

– miejsce z długoletnia tradycją i doświadczeniem w skutecznym nauczaniu i wychowaniu.

– najważniejsze cechy szkoły to: kultywowanie ukraińskich tradycji, przyjazna, rodzinna atmosfera, bezpieczeństwo, indywidualne podejście do każdego ucznia, rozwijanie talentów, promowanie wartości.

– nauka dzieci i młodzieży mniejszości narodowej oraz jako szkoła publiczna – szansa kształcenia dla wszystkich uczniów.

– własny ceremoniał szkolny.

– kalendarz świąt szkoły bogaty w szeroką gamę różnorodnych imprez, konkursów i spotkań, to m.in. Święto Patrona Szkoły, Kutia, Konkurs Ukrainoznawcza Wiktoryna, Konkurs Recytatorski im. Ulany Krawczenko, Festiwal Piosenki im. Jarosławy Popowskiej, Świetlicowy Konkurs Warcabowy, Koncert Podsumowujacy  oraz konkursy językowe, przedmiotowe, Samorządu uczniowskiego.

– wycieczki, programy i projekty.

– wyjazdy zespołów artystycznych i sportowych działających w szkole.