Rekrutacja Szkoła Ponadgimnazjalna i Ponadpodstawowa

 

Oddział Ponadgimnazjalny i Ponadpodstawowy

 

WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE:

https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/

 

Kliknij tutaj:     R E G U L A M I N REKRUTACJI III LO 19-20

 

Kalendarz rekrutacji

do III Liceum Ogólnokształcącego

Markiana Szaszkewicza

w Przemyślu

Opracowano na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 Złożenie wniosku do III LO 13.05-19.06.2019 12-17.07.2019
2 Weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 13.05-4.07.2019 12.07-2.08.2019
3 Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej 17-18.06.2019
4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego 21-25.06.2019

do godz. 15.00

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 5.07.2019

do godz. 10.00

6.08.2019

do godz. 10.00

6 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w III LO poprzez złożenie:

-oryginału świadectwa ukończenia szkoły,

– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,

– 2 zdjęć

5-10.07.2019 6-8.08.2019
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12.07.2019

do godz. 10.00

9.08.2019

do godz. 10.00

8 Poinformowanie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 12.07.2019 9.08.2019