Rekrutacja Szkoła Ponadpodstawowa

 

Oddział  Ponadpodstawowy

 

WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE:

https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/

 

 

  • kalendarz rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego im. Markiana Szaszkewicza
  • R E G U L A M I N rekrutacji uczniów do III LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im Markiana Szaszkewicza w Przemyślu
  • Wniosek rodziców o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub nauką własnej historii i kultury
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku
  • Deklaracja Religia