Godło Polski Herb Przemyśla

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

    Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) (ang. World Multiplication Table Day) to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października.   XII edycja akcji (ŚDTM 2022) odbyła się 7 października 2022. Szkoły z różnych stron świata, także nasza, uczestniczyły w tym wydarzeniu. Celem tej bezpłatnej akcji edukacyjnej jest propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki.
      W naszej szkole, uczniowie z klas IV, V utrwalali tabliczkę mnożenia przez cały wrzesień. W dniu wydarzenia, na lekcjach matematyki oraz zajęciach świetlicowych „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia.
Po poprawnym rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie otrzymali tytuł i odznakę „EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA”.
    Dla wszystkich było to ogromne wyzwanie, a także świetna zabawa.
« z 3 »

Wielokulturowy Przemyśl

    W czwartek 13.10.2022 roku uczniowie klas licealnych oraz 7 SP brali udział w wycieczce po Przemyślu (w ramach projektu Silniejsi razem). Uczniowie z Ukrainy poznawali najważniejsze zabytki Przemyśla.                                 Odwiedziliśmy budynek Synagogi przy ulicy Słowackiego, Plac Rybi gdzie do wojny stały dwie synagogi tzw. Stara  Synagoga i Synagoga Temple. O kulturze żydowskiej pięknie opowiadała p.M.Ficak z pomocą klasy 7.                                                                                                                                Następnie przeszliśmy na plac koło Wieży Zegarowej. Wieża została wzniesiona w latach 1775–1777, jako dzwonnica przyszłej katedry greckokatolickiej. Katedra miała zastąpić wcześniejszą murowaną cerkiew pochodzącą z XVI wieku, która znajdowała się w miejscu dzisiejszej szkoły podstawowej nr 11. Należała ona do obrządku prawosławnego. O tych zabytkach opowiedział o.J. Mokrauz.                                                                                                                  Na Rynku miasta zobaczyliśmy ruiny ratusza. Następnie w Bazylice Archikatedralnej pw. Świętego Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny uczniowie poznali legendę o Matce Bożej Jackowej oraz zwiedzili podziemia. O katedrze opowiadała p. M. Chaszczyn.                                                                                                                                  Wycieczka zakończyła się w Archikatedralnym soborze grekokatolickim św. Jana Chrzciciela, o której opowiedzieli M. Ficak i o. R. Kocurowski.

« z 2 »

 

День вчителя

W imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników naszej szkoły, serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za pamięć o nas, życzenia i słodki poczęstunek.

Dla Samorządu Uczniowskiego składamy podziękowania za własnoręcznie wykonane kartki okolicznościowe i oryginalną szkolną apteczkę, z której obiecujemy korzystać nie tylko od święta.

Integracyjny wyjazd młodzieży na Roztocze

     W dniu 11.10.2022 roku młodzież z naszego liceum oraz uczniowie klasy  7,  pod opieką wychowawców p. M.Ficak, p. A.Szałajko, p. O.Pavlovej, p. M.Chaszczyn wyjechała na Roztocze. Wycieczka odbyła się w ramach projektu 'Silniejsi Razem’ finansowanego przez UNICEF.

    Wyjazd miał na celu integrację uczniów z Ukrainy, którzy uczą się w naszej szkole od czasu rozpoczęcia się wojny, z tutejszą społecznością.

   45 uczestników projektu wspólnie zwiedziło cerkiew w Chotyńcu, o której pięknie opowiadał pan Kaczmar, mieszkaniec tej wsi. Jest to Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy  – drewniana greckokatolicka cerkiew parafialna, zbudowana w 1615 . W 2013 roku została wpisana na Listę Swiatowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie. Włączona została również do Podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej.

 Następnie, przejechaliśmy do Młynów na mogiłę Michaiła Werbyckiego. W latach 1852–1870 był on proboszczem greckokatolickiej parafii. Jest autorem muzyki do pieśni 'Ще не вмерла Українa”, hymnu narodowego Ukrainy. Pochowany został na tutejszym cmentarzu przycerkiewnym. O tym miejscu wspaniale opowiedziała pani Maria Ficak. Młodzież złożyła wieniec, zapaliła świeczki na mogile M.Werbyckiego i odśpiewała hymn Ukrainy.

   Kolejne miejsce, które odwiedziliśmy to muzeum- cerkiew w Radrużu. To kolejna, drewniana cerkiew w Polsce wpisana wraz z otoczeniem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i Listę Pomników Historii.

  Następnie zjedliśmy pyszny obiad w Dębowym Dworze w Rudzie Różanieckiej oraz pospacerowaliśmy po rezerwacie Szumy nad Tanwią.

 Pełni miłych wrażeń wróciliśmy do Przemyśla.

« z 10 »

Światowy Dzień Zwierząt

     4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. Z tej okazji została przeprowadzona pogadanka nt. ,,Jaką rolę pełnią zwierzęta w naszym życiu”. Dodatkowo odbyły się zajęcia z szycia torebek z filcu w postaci kotka. To zajęcie sprawiło wielką frajdę uczniom, co uwidocznione zostało na fotografiach. #LaboratoriaPrzyszłości

Laboratorium przyszłości

     We wrześniu na zajęciach świetlicowych w ramach programu ,,Laboratorium przyszłości” wykorzystaliśmy klocki ,,kod k’nex edukation ” do zabaw konstrukcyjnych. Wspomniane klocki wzbudziły duże zainteresowanie u uczniów oraz zainspirowały je do tworzenia coraz to nowych pomysłów. Efekty ich pracy prezentujemy poniżej. #LaboratoriaPrzyszłości 

 

1 3 4 5 6 7 122