Niezwykła lekcja historii z prof. Tomaszem Pudłockim

       12 stycznia 2024r. mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole dr hab. Tomasza Pudłockiego – profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wygłosił wykład zatytułowany „Polifonia wrażeń – Przemyśl roku 1914 ”. W niezwykle barwny sposób opowiedział o historii Przemyśla sprzed 1914 roku, o jego strategicznym położeniu geopolitycznym, roli instytucji państwowych i religijnych oraz o ówczesnej codzienności jego mieszkańców. Młodzież ‘Szaszkewiczówki’ miała okazję obejrzeć historyczne fotografie, obrazujące wieloetniczny Przemyśl położony wówczas w granicach AustroWęgier, jak również skonfrontować własną wiedzę z wizją prowadzącego.

      Składamy serdeczne podziękowania za wspaniały wykład Panu Prof. Tomaszowi Pudłockiemu oraz inicjatorce dzisiejszego spotkania Pani Marii Ficak. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli uczestniczyć w tak niezwykłej, wspólnej lekcji historii.

« z 3 »