Integracyjny wyjazd młodzieży na Roztocze

     W dniu 11.10.2022 roku młodzież z naszego liceum oraz uczniowie klasy  7,  pod opieką wychowawców p. M.Ficak, p. A.Szałajko, p. O.Pavlovej, p. M.Chaszczyn wyjechała na Roztocze. Wycieczka odbyła się w ramach projektu 'Silniejsi Razem’ finansowanego przez UNICEF.

    Wyjazd miał na celu integrację uczniów z Ukrainy, którzy uczą się w naszej szkole od czasu rozpoczęcia się wojny, z tutejszą społecznością.

   45 uczestników projektu wspólnie zwiedziło cerkiew w Chotyńcu, o której pięknie opowiadał pan Kaczmar, mieszkaniec tej wsi. Jest to Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy  – drewniana greckokatolicka cerkiew parafialna, zbudowana w 1615 . W 2013 roku została wpisana na Listę Swiatowego Dziedzictwa UNESCO wraz z innymi drewnianymi cerkwiami w Polsce i na Ukrainie. Włączona została również do Podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej.

 Następnie, przejechaliśmy do Młynów na mogiłę Michaiła Werbyckiego. W latach 1852–1870 był on proboszczem greckokatolickiej parafii. Jest autorem muzyki do pieśni 'Ще не вмерла Українa”, hymnu narodowego Ukrainy. Pochowany został na tutejszym cmentarzu przycerkiewnym. O tym miejscu wspaniale opowiedziała pani Maria Ficak. Młodzież złożyła wieniec, zapaliła świeczki na mogile M.Werbyckiego i odśpiewała hymn Ukrainy.

   Kolejne miejsce, które odwiedziliśmy to muzeum- cerkiew w Radrużu. To kolejna, drewniana cerkiew w Polsce wpisana wraz z otoczeniem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i Listę Pomników Historii.

  Następnie zjedliśmy pyszny obiad w Dębowym Dworze w Rudzie Różanieckiej oraz pospacerowaliśmy po rezerwacie Szumy nad Tanwią.

 Pełni miłych wrażeń wróciliśmy do Przemyśla.

« z 10 »