Święto Patrona Szkoły

       Już po raz 28 w historii odrodzonej Szaszkewiczówki, ochodzimy Dzień Patrona Szkoły, Markiana Szaszkewicza. O godz. 9.00 w Soborze Archikatedralnym, odbyła się uroczysta Służba Boża, celebrowana przez ks. Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza. Po uroczystej Liturgii, wszyscy zgromadzili się w auli szkolnej, gdzie klasy 1 Liceum złożyły ślubowanie. To właśnie uczniowie tych klas, byli głównymi bohaterami i twórcami dzisiejszej uroczystości. W obecności zgromadzonych gości, Konsula Honorowego Ukrainy pana Aleksandra Baczyka, ks. mitrata Bogdana Stepana, ks. prot. ppłk Jerzego Mokrauza oraz całej społeczności szkolnej, uroczyście przez sztandarem szkoły, młodzież wypowiedziała słowa przysięgi. Pan Dyrektor Piotr Pipka, życzył uczniom, by rozwijali swoje zdolności i potencjał, odnosili sukcesy w nauce oraz znaleźli wielu przyjaciół w murach naszej szkoły. Nawiązując do wartości, które cenił Markian Szaszkewicz, Pan Dyrektor podkreślił również istotną rolę języka ojczystego, który dziś, młodzież naszej szkoły, powinna szanować  i pielęgnować.

         Zgodnie ze zwyczajem, w czasie Święta Szkoły, wręczono nagrody i stypendia Funduszu Stypendialnego im. Jarosławy Popowskiej dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Pan Dyrektor wraz z przedstawicielem Funduszu Stypendialnego, panią Anną Baczyk, wręczyli stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce, sukcesy sportowe oraz nagrody za działalność artystyczną i społeczną. Tego roku w zaszczytnym gronie znaleźli się: Emilia Stabiszewska, Anita Szydło, Filip Kaczmar, Aleksandra Kozar, Wiktoria Rogólska i Kateryna Halak. Gratulujemy stypendystom oraz dziękujemy Funduszowi za docenienie, wsparcie i nagrody przyznane naszym uczniów.

       Kolejna część dzisiejszego święta, zatytułowana ‘Zapomniane melodie dzieciństwa’, dedykowana była wszystkim absolwentom naszej szkoły, a w szczególności rocznikom 1999, 2004, 2009 i 2014. Obecni absolwenci dzielili się z nami swoimi szkolnymi wspomnieniami i doświadczeniem. To właśnie do wspomnień nawiązywała część artystyczna, podczas której uczniowie deklamowali wiersze i śpiewali piosenki. Uroczystość tradycyjnie uświetniły występy zespołu tanecznego ‘Arkan’, zespołu instrumentów ludowych 'Wesołe Bandurki’ oraz 'Sopiłka’. Na koniec, na wszystkich uczestników święta, czekał słodki poczęstunek przygotowany przez naszych maturzystów.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszej uroczystości, dziękujemy gościom za przybycie                         a pierwszoklasistom życzymy, by mogli zrealizować słowa wypowiedzianej dziś uroczyście przysięgi.