Rekrutacja Szkoła Ponadpodstawowa

 

Oddział  Ponadpodstawowy

 

WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE:

https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/