Z wertepem w Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach

Dnia 7 lutego 2020, uczniowie klasy 4SP wraz z wychowawcą panią Marią Ficak, udali się z wertepem do Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebnic NMP. Wesoły wertep w wykonaniu naszych uczniów został z radością przyjęty przez wszystkich podopiecznych, nagrodzony brawami, a przy wspólnym kolędowaniu nie zabrakło momentów wzruszenia. Nasi czwartoklasiści okazali się nie tylko wspaniałymi aktorami, ale również ujęli podopiecznych Domu w Prałkowcach swoją dojrzałą wrażliwością.

     Rodzicom uczniów dziękujemy za zorganizowanie nam przejazdu a klasie 4SP mówimy – Brawo!