Rada Pedagogiczna

Organizacyjna Rada Pedagogiczna na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się

29 sierpnia 2017r. o godz. 10.00.