Podziękowania dla naszej szkoły za działalność w ramach 'Szkoły Dialogu’

          „Szkoła Dialogu” to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów klas szkoły podstawowej                     i ponadpodstawowej z historią Żydów oraz wspieranie uczniów w odkrywaniu losów dawnych członków społeczności żydowskiej w środowisku lokalnym. Jako, że nasza szkoła od kilku lat propaguje pamięć o historii przemyskich Żydów, na ręce Pana Dyrektora Piotra Pipki, wpłynął dyplom z gratulacjami oraz list od Wicemarszałka Senatu RP pana Bogdana Borusewicza z podziękowaniem za zaangażowanie w budowanie dialogu polsko-żydowskiego.

W imieniu Pana Dyrektora, grona pedagogicznego i całej społeczności przemyskiej 'Szaszkewiczówki’ dziękujemy za uznanie oraz zapewniamy, iż nasza szkoła nadal będzie upowszechniać pamięć o dawnych  żydowskich sąsiadach, jak również budować swoje relacje na podstawie życzliwości i zrozumienia dla innych kultur i religii.