Rekrutacja Szkoła Ponadpodstawowa

 

Oddział Ponadgimnazjalny i Ponadpodstawowy

 

WNIOSKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE:

https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/

R E G U L A M I N REKRUTACJI III LO 20-21

Kalendarz rekrutacji

do III Liceum Ogólnokształcącego

  1. Markiana Szaszkewicza

w Przemyślu

Opracowano na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1 Złożenie wniosku do III LO 11.05-23.06.2020 22-27.07.2020
2 Weryfikacja przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły Do 24.06.2020 Do 29.07.2020
3 Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej 22-23.06.2020
4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego 26-30.06.2020

do godz. 15.00

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 13.07.2020

do godz. 10.00

17.08.2020

do godz. 10.00

6 Potwierdzenie woli podjęcia nauki w III LO poprzez złożenie:

-oryginału świadectwa ukończenia szkoły,

– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,

– 2 zdjęć

13-20.07.2020 17-21.08.2020
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 21.07.2020

do godz. 14.00

24.08.2020

do godz. 14.00

8  Poinformowanie Podkarpackiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 21.07.2020 24.08.2020