Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

 

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
2 Święto Szkoły  8 listopada 2019 r.
3 Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2019 r. –

1 stycznia 2020 r.

 

4 Święta Bożego Narodzenia wg kalendarza juliańskiego – dni wolne od zajęć 7 – 8 stycznia 2020 r.
5 Ferie zimowe 13 – 26 stycznia 2020 r.
6 Wiosenna przerwa świąteczna

Święta Wielkanocne wg kalendarza juliańskiego

9 – 14 kwietnia 2020 r.

17 kwietnia 2020 r.

7 Zakończenie zajęć w kl. 3 LO 24 kwietnia 2020 r.
8 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
9 Wakacje 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

 Harmonogram egzaminów zewnętrznych

w roku szkolnym 2019/2020

     1. Egzamin Ósmoklasisty

a) język polski – 21 kwietnia 2020 r.

b) matematyka – 22 kwietnia 2020 r.

c) język angielski – 23 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty 19 czerwca 2020 r.

Wydanie zaświadczeń 26 czerwca 2020 r.

  

2. Egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym od 4 maja do 21 maja 2020 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, dostarczenie świadectw dojrzałości do szkoły, termin wydania zdającym świadectw – 3 lipca 2020 r.

 

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

  • 8 listopada 2019 r. – piątek;
  • 7- 8 stycznia 2020 r. – wtorek, środa;
  • 17 kwietnia, 20 kwietnia 2020 r. – piątek, poniedziałek;
  • 12 czerwca 2020 r. – piątek.