Harmonogram egzaminów 2019/2020

Harmonogram egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2019/2020

     1. Egzamin Ósmoklasisty

a) język polski – 21 kwietnia 2020 r.

b) matematyka – 22 kwietnia 2020 r.

c) język angielski – 23 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty 19 czerwca 2020 r.

Wydanie zaświadczeń 26 czerwca 2020 r.

  

2. Egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym od 4 maja do 21 maja 2020 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego oraz  odbiór Świadectw Dojrzałości– 3 lipca 2020 r.