Godło Polski Herb Przemyśla

Wycieczka klas IV i V na Roztocze

         W dniu 15 czerwca 2022 r. odbyła się wycieczka dla klas IV i V   na Roztocze. Wyruszyliśmy spod szkoły o godz. 7.00 i w dobrych nastrojach dotarliśmy do Bram Zamościa.

     Na starcie rozpoczęliśmy zwiedzanie malowniczego miasta na meleksach. Objechaliśmy twierdzę, mury obronne, słynne bramy i wiele innych zabytków słuchając jednocześnie wyjątkowo ciekawej historii miasta i rodu Zamoyskich. Dalej odwiedziliśmy  Rynek Wielki, by przyjrzeć się renesansowym kolorowym kamienicom ormiańskim i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Następnie udaliśmy się do parku linowego. To prawdziwa frajda dla małych i dużych. Pokonanie niektórych przeszkód wymagało siły i zręczności.  Kilka osób postanowiło zmierzyć z lekiem związanym z wysokością. Zwinności nie zabrakło nikomu, zatem zabawa trwała tam w najlepsze! Po sprawdzeniu swojej kondycji sportowej udaliśmy się do Zoo. Tam zachwycaliśmy się pomysłowością i ciekawością małpek. Niektórzy z naszych kolegów próbowało się nawet z nimi zaprzyjaźnić. Niemałe zainteresowanie wzbudziły egzotyczne gady, stawonogi oraz zwierzęta znane z przedostatnio omawianej lektury „W pustyni i w puszczy”. Ogród o powierzchni 13,8 ha jest domem dla ponad 2500 zwierząt z 312 gatunków. Z pamiątkowymi pieczątkami i  upominkami wróciliśmy do busa, który zawiózł nas na miejsce degustacji miejscowych słodkości. A to jeszcze nie koniec! Zadowoleni i pokrzepieni pojechaliśmy na Szumy. W sumie taki był plan, jednak nawigacja pana kierowy wyprowadziła nas w las i to w dosłownym znaczeniu. Znaleźliśmy się na piaszczystej drodze. Gdzie nie sięgnąć wzrokiem, wszędzie stał mur drzew jodłowych. Była godzina 18.30. Zrobiło się na tyle późno, że marsz lasem wzdłuż rzeki, nie byłby bezpieczny, do tego za ciemno na podziwianie naturalnych kaskad na Tanwi. Zdecydowaliśmy się na powrót do domu. Wrażeń i tak było mnóstwo! W drodze powrotnej kilkoro uczniów z mikrofonem w ręku nabierało doświadczenia, jak to jest być pilotem wycieczek, animatorem i przewodnikiem jednocześnie. Wróciliśmy do Przemyśla po 20.00.

     Cieszy, że mogliśmy spędzić czas wspólnie oraz zwiedzić nowe miejsca. Świetnie się bawiliśmy i nabraliśmy nowych doświadczeń. A to że nie dotarliśmy wszędzie tam, gdzie planowaliśmy, stało się  konceptem inicjującym kolejny jednodniowy wypad.

« z 6 »

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

„ Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla”

  1. Stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym co najmniej:
  2. a) 5,6 – w przypadku uczniów szkół podstawowych.
  3. b) 5,4 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych
  4. Stypendium za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają jedno z poniższych kryteriów:
  5. a) uzyskali tytuł laureata olimpiady lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów , turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036 z późn. zm.)
  6. b) uzyskali tytuł laureata ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036 z póź. zm.)
  7. c) uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym szkół, przez które rozumie się zajęcie:

 1 miejsca na szczeblu wojewódzkim;

 1 – 6 miejsca na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

Uczeń spełniający więcej niż jedno kryterium, spośród wymienionych w pkt. 1 i 2, otrzymuje tylko jedno stypendium.

Wnioski wraz z załącznikami ( tzn. z  kopią świadectwa szkolnego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz innymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych kryteriów), należy składać do dyrektora szkoły , do której uczeń uczęszcza , w terminie do 30 czerwca 2022r. ( czysty formularz wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły)

Dyrektor szkoły, po weryfikacji, składa wnioski do Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie do 10 lipca 2022r.  Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wysokość stypendium wynosi 1 000 zł. / wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego , przelewem na wskazany rachunek bankowy /

Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości z podaniem imienia i nazwiska stypendysty oraz szkoły, do której uczęszcza , w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

Informacja zredagowana przez pedagoga szkolnego na podstawie:

1.Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Rzeszów , dnia 5 maja 2022 r. poz. 1966.

2. Uchwała Nr 38/2022 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 8 kwietnia 2022 r.

 

 

Umiejętność niesienia pierwszej pomocy – obowiązek, który może uratować życie!

        W naszej szkole zostały zorganizowane zajęcia z praktycznego udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez doświadczoną ratowniczkę medyczną Iwonę Misiorowską. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas VI- VII- VIII oraz IV szkoły podstawowej .

     Zajęcia miały na celu poznanie sposobów postępowania podczas: omdlenia, zasłabnięcia,  utraty przytomności i zatrzymania krążenia. Uczniowie uczyli się w jaki sposób należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Medyk najpierw prezentował uczniom jak należy zachować się w przypadku wystąpienia powyższych sytuacji, a następnie uczniowie sami ćwiczyli poprawne zasady udzielania pierwszej pomocy. Do realizacji ćwiczeń wykorzystywane były fantomy oraz niezbędne akcesoria.

      Pierwsza pomoc może uratować życie i zmniejszyć cierpienie, ale tylko wtedy, gdy odpowiednio ją wykonamy.  Każdy z nas może stanąć przed koniecznością udzielenia pierwszej pomocy. My już wiemy jak ją wykonać!

No Images found.

SUKCESY UCZNIÓW W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LEKSYKALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „MEMORY MASTER”

 Otrzymaliśmy już wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Leksykalnego z języka angielskiego ‘Memory Master’. Z przyjemnością informujemy, że 4 uczniów uzyskało tytuł Laureata w tym konkursie a 3 uczniów zostało wyróżnionych. I tak, Laureatami III stopnia zostali: Damian Werhun (7SP), Natalia Baczyk (6SP), Lena Sadowska (6SP) i Olga Werhun (5 SP). Wyróżnione uczennice to Emilia Huzij-Narożnowska (8SP) oraz Amelia Róg (6SP).

      Konkurs tradycyjnie miał formę testu sprawdzającego znajomość słownictwa  z języka angielskiego. Przygotowując się do konkursu, uczniowie korzystali z darmowych aplikacji oraz gier, które pomogły im w lekki sposób uczyć się nowego słownictwa i utrwalać to, które znają. Był to również doskonały sposób na wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu.

Wszystkim laureatom i uczniom wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 🙂

Odznaka Jakości w projekcie: „An Adventurous Journey to English”

   

 

    Uczniowie klasy 8 SP wraz z nauczycielem j. angielskiego Lubow Pryjma uzyskali Odznakę Jakości za udział w międzynarodowym projekcie: „An Adventurous Journey to English”. Kraje biorące udział w projkcie: Turcja, Włochy, Portugalia, Słowacja, Serbia, Tunezja oraz Gruzja. Odznaki Jakości eTwinning są świadectwem pewnego standardu i przyznawane są nauczycielom za wybitne projekty eTwinning i by pokazać, że projekt osiągnął w swoim kraju określony poziom jakości. Głównym kryterium przyznawania odznak: Nauczyciel oraz uczniowie wnieśli swój wkład we wszystkie zadania realizowane w projekcie; wszyscy partnerzy organizowali zadania oparte na współpracę; w ramach swoich działań dbaliście o e-bezpieczeństwo i braliście pod uwagę kwestie dotyczące praw autorskich.

 

Piknik Przedszkola 'Nad Jaworem’

        W sobotę, 11 czerwca, odbył się Piknik integracyjny pod hasłem „Sięgamy po sukces w terapii dzieci z autyzmem” zorganizowany przez Przedszkole Specjalne 'Nad Jaworem’ w Przemyślu. Dzięki temu, że nasza szkoła dostała zaproszenie na to święto, na scenie mogła zaprezentować się najstarsza grupa naszego „Arkana” oraz uczniowie kl. II SP. Piknik obfitował w wiele atrakcji: zawody z nagrodami, dmuchańce, występy cyrkowe, tańce integracyjne, zabawy z chustą animacyjną i w końcu szaleństwo w pianie i festiwal kolorów. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i świetną zabawę!

« z 4 »
1 3 4 5 6 7 115