Godło Polski Herb Przemyśla
«Кожній людині доля 
наллє стільки літрів удачі, скільки 
поміститься в бензобок
її сміливості»

     Автор цих слів невідомий, але чи вони не влучний підсумок того, що можна сказати про колектив людей, який з весни 1990 року почав заходи для відкриття української школи в Перемишлі?

      Про початки Шашкевичівки, велике зусилля вчителів, батьків, духовенства, української громадскості міста, щоб 1-ого вересня 1991 р. будинок наповнився школярами, щоб вони могли прийти у відремонтовані класи та приміщення, аби ніщо не заважало їм здобувати якісні знання.

Далі про розбудову школи, події, які найбільше запам’яталися, надії та сподівання розповів перший директор школи п. Юліан Бак на зустрічі (10.09.2021 р.) з 8 класом.

У цьому році, в місяці листопаді, Шашкевичівка

святкує 30-річний ювілей.

Блужче цієї дати помістимо ролик із зустрічі – інтерв’ю.

Ми вже готуємося до свята та віримо, що воно буде справжнім.

Informacje oraz dokumenty dot. szczepień dzieci od 12 roku życia

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

W ramach przygotowań do tygodnia informacyjnego w szkołach i placówkach, przekazujemy materiały dotyczące szczepień opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Pakiet o charakterze edukacyjnym zawiera:

 • filmy edukacyjne (dla starszych uczniów szkół podstawowych oraz dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych). Filmy odwołują się do profilaktyki zdrowotnej oraz znaczenia zdrowia. W atrakcyjny dla odbiorców sposób omówiona została historia wynalezienia szczepionki, istota jej działania oraz wpływ na choroby zakaźne, które mogą być zwalczane dzięki szczepieniom. Uczniowie poznają też konsekwencje związane z ryzykiem braku szczepień. Materiały mogą być też z powodzeniem wykorzystane na spotkaniach z rodzicami;

film edukacyjny – uczniowie szkoły ponadpodstawowej https://www.youtube.com/watch?v=jjC5zt_elcU

film edukacyjny – uczniowie klas IV-VIII https://www.youtube.com/watch?v=G7FHQgzgMH8

 • materiały edukacyjne – przygotowane przez specjalistów (profesorów wirusologii i epidemiologii) aktualne informacje na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii. Materiały te odnoszą się do najczęściej pojawiających się pytań i wątpliwości dotyczących szczepień przeciwko COVID-19 (materiał w załączniku).

 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkoły, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

 

Załączniki:

1. Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne

2. Szczepienia uczniów od 12. roku życia – materiały informacyjne – komunikat MEiN

3. Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych

4. Deklaracja na szczepienia

5. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

 

 

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

     W dniu 1 września 2021r. odbyło się uroczyste i wyjątkowe rozpoczęcie roku szkolnego, ponieważ to już po raz 30 w historii przemyskiej ‘Szaszkewiczówki’ zabrzmiał dzwonek wzywający na lekcje całą naszą społeczność. Liturgia Święta w Soborze św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem Abp Eugeniusza Popowicza metropolity przemysko-warszawskiego, poprzedziła część oficjalną dzisiejszej uroczystości. Nad oprawą muzyczną liturgii czuwała s. Danyjła wraz z uczniami szkoły podstawowej. Wspólnie z kapłanami dziękowaliśmy za szczęśliwie spędzone dwumiesięczne wakacje i prosiliśmy o Boże błogosławieństwo na kolejny rok wytężonej pracy i nauki.

   Kolejna część rozpoczęcia roku, ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły spowodowane pandemią, podzielona była na trzy tury dla każdego etapu edukacyjnego osobno.

  W trakcie uroczystości oddziałów 0-3SP, odbyła się ceremonia pasowania na ucznia klasy 1 szkoły podstawowej. Pierwszoklasiści wypowiedzieli słowa ślubowania a następnie w symboliczny sposób, poprzez pasowanie ołówkiem, zostali włączeni do społeczności uczniowskiej. Podczas tej części święta, pożegnaliśmy również odchodzące na emeryturę długoletnie pracownice szkoły, Panią Marię Tucką oraz Panią Mirosławę Kozar.

 Obu Paniom dziękujemy za piękne lata współtworzenia kart historii naszej szkoły, za oddanie i trud włożony w pracę. Z okazji przejścia na emeryturę, życzymy dużo zdrowia, sił,  spokoju i radości oraz zawsze pozytywnego patrzenia w przyszłość. Wyrażamy także nadzieję, że nie zapomną Panie o nas i podobnie jak my wszyscy, będą dobrze wspominać wspólnie spędzone chwile. 

Zamykając dzisiejszą uroczystość, Pan Dyrektor Piotr Pipka życzył wszystkim uczniom zdrowia, zapału do nauki, wielu sukcesów, satysfakcji i radości z wyników na świadectwach kończących jubileuszowy 30 rok szkolny w odrodzonej ‘Szaszkewiczówce’.

No Images found.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Drodzy uczniowie, w środę 1 września 2021r. tj. środa, serdecznie zapraszamy Was na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

O godz. 8.00Liturgia Święta w Soborze Archikatedralnym św. Jana Chrzciciela w intencji całej społeczności szkolnej.

Następnie, odbędzie się spotkanie z Dyrektorem Szkoły na sali gimnastycznej według poniższego harmonogramu:

 1. godz. 9.45 – klasy 0-3 SP – sala gimnastyczna na parterze

Następnie zapraszamy na spotkanie z wychowawcą w następujących salach lekcyjnych:

Oddział Sala
Klasa „0” 2
Klasa 1 1
Klasa 2 10
Klasa 3 6

Klasy 4-8SP oraz 1-3 LO zapraszamy najpierw na spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych o godz. 9.45, a następnie na inaugurację roku szkolnego z Dyrekcją Szkoły według harmonogramu:

          2. godz. 10.30 – klasy 4-8 – sala gimnastyczna

          3. godz. 11.00 – klasy LO – sala gimnastyczna

Oddział Sala
Klasa 4 11
Klasa 5 13
Klasa 6 16
Klasa 7 12
Klasa 8 15
Klasa 1LO 23
Klasa 2LSP 24
Klasa 3LOG 22
Klasa 3LOP 21

W oddziale przedszkolnym i w klasie pierwszej SP dziecku może towarzyszyć wyłącznie jeden opiekun. Obowiązkowe jest zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku.

Do zobaczenia 1 września.

Dyrekcja Szkoły

Zasady organizacji pracy w ZSO Nr 2 w związku z COVID-19

Zasady organizacji pracy w ZSO Nr 2 im. M. Szaszkewicza w Przemyślu

od 1 września 2021 w związku z COVID-19

informacja dla rodziców i uczniów

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

1. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.

2. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk.

3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

4. Uczniowie korzystają z trzech wejść do szkoły:

 • klasy 0-3 boczne wejście w nowej części szkoły
 • klasy LO boczne wejście w nowej części szkoły
 • klasy 4-8 boczne wejście w starej części szkoły
 • nauczyciele wejście główne.

5. Przy każdym z wejść należy pamiętać o dezynfekcji rąk.

6. Do szatni i podczas przemieszczania się w przestrzeni szkolnej, wykazując się troską o wzajemne bezpieczeństwo, mile widziana osłona ust i nosa.

7. Szatnia dla klas LO wydzielony sektor w kierunku przejścia do sali gimnastycznej, nauczanie początkowe w boksach, klasy 4-8 wydzielony sektor w kierunku stołówki.

8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi zachowując dystans min. 2m

9. Obowiązuje osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk

10. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

11. Do przemieszczania się po szkole są wyznaczone miejsca dla każdego etapu edukacyjnego:

 • Klasy 0-3 wychodzą z szatni schodami w nowej części budynku,
 • Klasy 4-8 przemieszczają się klatką schodową w starej części budynku,
 • Klasy LO przemieszczają się klatką schodową w nowej części budynku.

12. Uczniowie wychodzą na przerwę w wydzielonych częściach korytarzy.

13. Uczniowie klas 4-8 i LO przechodzą na salę gimnastyczną przez szatnię.

14. Każda klasa realizuje zajęcia lekcyjne w jednej sali, do której została przypisana.(nauczyciel przychodzi do uczniów)

15. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele rekomenduje się pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela. Przed rozpoczęciem zajęć należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowej biurka nauczyciela.

16. Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury znajduje się w sekretariacie szkoły.

17. Obowiązuje wietrzenie sal, przynajmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.

18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

19. Uczniowie korzystają z własnych przyborów i podręczników, nie powinni wymieniać się między sobą. Przybory i podręczniki mogą zostawiać w szkole.

20. Obiady dla klas 0-3 SP wydawane będą według harmonogramu pod opieką wychowawcy.

21. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.

22. Uczniowie mogą korzystać z usług sklepiku szkolnego według ustalonych zasad z wychowawcą, mając na uwadze ograniczoną ilość osób podczas jednej przerwy.

23. Uczniowie korzystają z biblioteki szkolnej według ustalonych zasad.

24. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.

25. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. Zaleca si, aby zajęcia odbywały się na otwartej przestrzeni.

26. Urządzenia w sali informatycznej wykorzystywane przez uczniów podczas lekcji należy zdezynfekować po każdej lekcji.

27. Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w części korytarza prowadzącej do sekretariatu.

28. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły tzn. szatni zachowując zasady:

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
 • dystansu min 1,5 m od innych osób
 • osłony ust i nosa, dezynfekcja rąk.

29. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.

30. Kanałem informacyjnym jest dziennik elektroniczny i strona internetowa szkoły.

31. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

32. Izolatorium znajduje się w wyznaczonej sali.

 

 

 

1 2 3 4 5 6 87