Odbiór Zaświadczeń CKE z wynikami Egzaminu Ósmoklasisty

Dyrektor Szkoły, Pan Piotr Pipka, wraz z wychowawcą klasy 8SP, Panią Agatą Szałajko,

zapraszają wszystkich tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 17 w Przemyślu,

po odbiór Zaświadczeń CKE z wynikami Egzaminu Ósmoklasisty,

dnia 9 lipca 2021r. tj. piątek o godz. 10.00. 

oraz składają gratulacje uczniom osiągnięcia dobrych wyników.