Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla dla naszych uczennic

       20 września po raz kolejny Prezydent Miasta Przemyśla – Wojciech Bakun wręczył uzdolnionej młodzieży przemyskich szkół stypendia.  W ten sposób samorząd nagradza młodych przemyślan za wybitne wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach, turniejach i olimpiadach.

    Tegoroczni stypendyści musieli spełnić wygórowane wymagania, jeżeli chodzi o średnią ocen (powyżej 5,6 z przedmiotów obowiązkowych) na swoich świadectwach. Tym większe gratulacje należą się uczennicom klasy 7: Iwonie Charydczak, Julii Fil i Julii Potrebce.

     Tegoroczna uroczystość odbywała się w sali obrad Urzędu Miejskiego i ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną przebiegła w trzech etapach według ustalonego harmonogramu. W krótkim przemówieniu do uczniów, Prezydent Miasta podkreślił, że ubiegły rok szkolny był jednym z najtrudniejszych doświadczeń edukacyjnych, a wyniki, które osiągnęło 128 stypendystów rewelacyjne. Gratulacje uzdolnionej młodzieży i nauczycielom złożyła również Pani  Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Renata Kochanowicz-Chalicka. Po wręczeniu wyróżnień, Prezydent zaprosił obecnych do wspólnych zdjęć.

« z 2 »

 

Więcej informacji oraz pełny fotoreportaż z wydarzenia pod linkiem:

https://przemysl.pl/62314/stypendia-prezydenta-miasta-przyznane-po-raz-piaty.html