’Łemkowie to My’

      W dniu 9 lutego młodzież naszego liceum a także uczniowie klasy 7 i 8 mieli okazję uczestniczyć w lekcji prowadzonej przez prezesa Stowarzyszenia Zjednoczenie Łemków – p. Grzegorza Trochanowskiego. Prelegent w bardzo ciekawy sposób przedstawił fakty i mity dotyczące historii Łemków dzięki projektowi realizowanemu z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norwegia-Lichtensztain-Islandia, w ramach programu Aktywni Obywatele.

     Zjednoczenie Łemków jest organizacją pozarządową o zasięgu ogólnopolskim, która od 1990 r. prowadzi działalność wielokierunkową obejmującą m.in. płaszczyznę społeczno-kulturalną, oświatową oraz międzynarodową. Głównym celem Zjednoczenia Łemków jest ochrona, podtrzymywanie oraz upowszechnianie wielowiekowego dziedzictwa kulturowego Łemków. Do najważniejszych projektów kulturalnych realizowanych cyklicznie przez Zjednoczenie Łemków należą m.in.: Łemkowska Watra w Żdyni.

    'Łemkowie to My’ jest projektem edukacyjnym, ukierunkowanym na rzecz różnorodności społecznej oraz przeciwdziałaniu wykluczenia łemkowskiej mniejszości etnicznej zamieszkującej tereny województwa Małopolskiego oraz Podkarpackiego. Głównym celem działań edukacyjnych jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, a przede wszystkim do młodzieży szkolnej.

    Spotkania z młodymi ludźmi mają na celu zwiększyć świadomość społeczną na temat łemkowskiej kultury oraz problemów z samookreśleniem tożsamości narodowej wśród dzieci z rodzin polsko – łemkowskich.

« z 2 »